Autoĝi Adamska-Heĥ Dagmara,Heĥ Robert,Szo³tysek Roman 
Titul Dzieje zamku w Chudowie 
Informace  
Vydal  Fundacja "Zamek Chudów" 
Mìsto / rok Katowice - 2001
ISBN ISBN 83-7183-197-8