Autoři Zygmunt Kwiatkowski 
Titul Legendy i duchy zamku golubskiego 
Informace  
Vydal  Zarz±d Oddziału PTTK w Golubiu-Dobrzyniu 
Město / rok Golub-Dobrzyń - 2000
ISBN