Autoři Sierzputowski Włodzimierz 
Titul Układ przestrzenny Elbląga w świetle historii 
Informace w: Ochrona Zabytków, Rok 8, Nr 2 (29) 
Vydal  Centralny Zarząd Muzeów i Ochrny Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki i Stowarzyszenie Historyków Sztuki 
Město / rok Warszawa - 1955
ISBN