Autoři Chyczewska Alina 
Titul W kręgu mecenatu Tytusa Działyńskiego. Dokumenty prac koncepcyjnych nad przebudową Zamku Kórnickiego 
Informace w: Biuletyn Historii Sztuki,Rok XXVII Nr 1. 
Vydal  Instytut Sztuki PAN 
Město / rok Warszawa - 1965
ISBN