Autoři Praca zbiorowa 
Titul Odrzykoń - zamek. Studium historyczne 
Informace Zeszyty Odrzykońskie. Zeszyt 4/1998 
Vydal  Stowarzyszenie Odrzykoniaków 
Město / rok Odrzykoń - 1998
ISBN ISBN 83-86588-19-5