Autoĝi Janocha Henryk, Lachowicz Franciszek J. 
Titul Tuczno. Z dziejów zamku i miasta 
Informace  
Vydal  Krajowa Agencja Wydawnicza 
Mìsto / rok Poznañ - 1981
ISBN