Autoĝi Fidura Jolanta 
Titul Zamki i inne warownie wyżyny krakowsko-czêstochowskiej 
Informace  
Vydal   
Mìsto / rok Katowice - 1990
ISBN