Autoøi Fabiañski Marcin 
Titul O genezie architektury pa³acu Krzy¿topór w Uje¼dzie i jego dekoracji 
Informace w: "Biuletyn Historii Sztuki" nr 3-4/1996 
Vydal  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Mìsto / rok Warszawa - 1996
ISBN ISSN 0006-3967