Autoĝi Kopyd³owski Janusz 
Titul Zamek bytowski 
Informace  
Vydal  Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie 
Mìsto / rok Bytów - 2001
ISBN ISBN 83-912636-3-0