Autoři Kalina Dariusz 
Titul Dzieje i Zabytki Małych Ojczyzn 
Informace Tom 1: Gmina Sobków 
Vydal  Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Kielcach 
Město / rok Kielce - 2002
ISBN ISBN 83-88912-20-8