Autoĝi Gaj-Piotrowski Wilhelm 
Titul Królewski zamek w Przyszowie 
Informace Studium z dziejów osadnictwa 
Vydal  Muzeum Regionalne w Stalowej Woli 
Mìsto / rok Stalowa Wola, Tuchów - 1998
ISBN ISBN 83-86744-54-5