Autoĝi Przyby³ Maciej 
Titul O zamku joannitów w £agowie 
Informace  
Vydal  pt-druk 
Mìsto / rok £agów - 2001
ISBN ISBN 83-88539-50-7