Autoři  
Titul Dzieje Gostynina i ziemi gostynińskiej 
Informace pod red. Mariana Chudzińskiego 
Vydal  Wydawnictwo Akcydensowe 
Město / rok Warszawa - 1990
ISBN