Autoĝi  
Titul Stare Miasto i Zamek Królewski w Warszawie 
Informace oprac. Piotr B., Gieysztor Aleksander, Lorentz Stanis³aw, Zachwatowicz Jan 
Vydal  Arkady 
Mìsto / rok Warszawa - 1988
ISBN