Autoři Teodorowicz-Czerepińska Jadwiga, Augustynek T. 
Titul Wyniki badań historycznych i architektonicznych pałacu w Celejowie 
Informace w: "Architektura rezydencjonalna historycznej Małopolski. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki." 
Vydal   
Město / rok Łańcut - 1982
ISBN