Autoři Teodorowicz-Czerepińska Jadwiga 
Titul Zamek w Kazimierzu Dolnym 
Informace  
Vydal  Krajowa Agencja Wydawnicza 
Město / rok Lublin - 1987
ISBN ISBN 83-03-01709-8