Autoĝi Godlewski Jerzy Romuald, Odyniec Wac³aw 
Titul Pomorze Gdañskie. Koncepcje obrony i militarnego wykorzystania od wieku XIII do roku 1939 
Informace  
Vydal  Wydawnictwo MON 
Mìsto / rok Warszawa - 1982
ISBN ISBN 83-11-06739-4