Autoři Ruszkowska Urszula 
Titul Chełm - Bieławin. U źródeł miasta 
Informace w: Badania archeologiczne o początkach historii Chełma, praca zbiorowa pod red. Ewy Banasiewicz-Szykuły 
Vydal  Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Lublinie 
Město / rok Lublin - 2002
ISBN 83-918084-0-8