Autoĝi  
Titul Nowe Miasto. Z dziejów miasta i powiatu 
Informace praca zbiorowa 
Vydal  Pojezierze 
Mìsto / rok Olsztyn - 1963
ISBN