Autoøi Chor±¿y Bogus³aw, Kenig Piotr 
Titul Zamek w Bielsku 
Informace Zarys historyczny 
Vydal  Muzeum w Bielsku-Bia³ej 
Mìsto / rok Bielsko-Bia³a - 2003
ISBN ISBN 83-88105-10-8