Autoři Przyłęcki Mirosław 
Titul Zamek Chojnik 
Informace z serii: "Dolny Śląsk, chrońmy zabytki" 
Vydal  Dolnośląskie Towarzystwo Oświatowe 
Město / rok Wrocław - 1970
ISBN