Autoři Czarnecki Kazimierz 
Titul Ikonografia Płocka T.1 
Informace W malarstwie, rysunku i grafice do roku 1939 
Vydal  Muzeum Mazowieckie 
Město / rok Płock - 1989
ISBN