Autoĝi  
Titul Dzieje Koñskowoli 
Informace pod red. Ryszarda Szczyg³a 
Vydal  Koñskowolskie Towarzystwo Regionalne 
Mìsto / rok Lublin - 1988
ISBN