Autoři Bogdanowski Janusz 
Titul O podstawach systematyki zamków ¶redniowiecznych uwag kilka 
Informace w: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Zeszyt 1, 1995 
Vydal  Wydawnictwo Naukowe PWN 
Město / rok Warszawa - 1995
ISBN ISSN 0023-5865