Autoųi Gruszecki Andrzej 
Titul Potrzeba poszerzenia badań ¶redniowiecznych obrarowań w zakresie uwarunkowań obronnych 
Informace w: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Zeszyt 1, 1995 
Vydal  Wydawnictwo Naukowe PWN 
Mģsto / rok Warszawa - 1995
ISBN ISSN 0023-5865