Autoři Witkowski Jacek 
Titul Dekoracja heraldyczna Wielkiej Sali na zamku w Żarach 
Informace w: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Zeszyt 1, 1995 
Vydal  Wydawnictwo Naukowe PWN 
Město / rok Warszawa - 1995
ISBN ISSN 0023-5865