Autoi Znyk Maria Krystyna 
Titul Oporowskie powidoki 
Informace wiersze 
Vydal  Robotnicze Stowarzyszenie Twrcw Kultury w Kutnie 
Msto / rok Kutno - 1997
ISBN