Autoři Krzywobłocka Bożena  
Titul O mieszkańcach Zamku Warszawskiego 
Informace  
Vydal  PWN 
Město / rok Warszawa - 1975
ISBN