Autoři Tomala Janusz 
Titul Oporów - małomiasteczkowa własność prywatna w powiecie orłowskim w województwie łęczyckim od XIV do XVIII wieku 
Informace studium archeologiczno-architektoniczne 
Vydal  Muzeum Zamek w Oporowie 
Město / rok Oporów - 2002
ISBN 83-910736-5-3