Autoři Chodorowski Edmund 
Titul Knyszyńskie szkice historyczne 
Informace czę¶ć 2 
Vydal  Knyszyński O¶rodek Kultury 
Město / rok Knyszyn - 2001
ISBN 83-911813-1-0