Autoĝi Król Aleksander 
Titul Zamek królewski w Warszawie od koñca XIII wieku do roku 1944 
Informace  
Vydal  PIW 
Mìsto / rok Warszawa - 1969
ISBN