Autoři Kmiotek Dariusz 
Titul Zamek będziński na starych widokówkach 
Informace ze zbiorów własnych autora 
Vydal  DiKappa 
Město / rok Będzin - 2000
ISBN