Autoři Kajzer Leszek, Horonziak Arkadiusz 
Titul Budownictwo obronne Ziemi Dobrzyńskiej 
Informace seria: Budownictwo obronno-rezydencjonalne Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, cz.IV 
Vydal  Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Město / rok Włocławek - 1995
ISBN ISBN 83-904119-0-3