Autoři Jaroszewska Monika 
Titul Zamek Bolków 
Informace  
Vydal  Dolnośląskie Towarzystwo Oświatowe przy współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków PWRN oraz Dolnośląską Komisją Opieki nad Zabytkami PTTK we Wrocławiu 
Město / rok Wrocław - 1970
ISBN