Autoři Kajzer Leszek 
Titul Jak dbać o zamki 
Informace w: Spotkania z Zabytkami, 9/2000 
Vydal  Oficyna Wydawnicza TOnZ 
Město / rok Warszawa - 2000
ISBN ISSN 0137-222X, INDEKS 377325