Autoři Przybyszewski Wojciech 
Titul Rycerze w Bolkowie 
Informace w: Spotkania z Zabytkami, 10/2001 
Vydal  Oficyna Wydawnicza TOnZ 
Město / rok Warszawa - 2001
ISBN ISSN 0137-222X, INDEKS 377325