Autoři Gutorski Andrzej 
Titul Gostynin - ratunek dla zamku 
Informace w: Spotkania z Zabytkami, 4/2002 
Vydal  Oficyna Wydawnicza TOnZ 
Město / rok Warszawa - 2002
ISBN ISSN 0137-222X, INDEKS 377325