Autoĝi Górski Karol, Arszyñski Marian 
Titul Barciany. Dzieje zamku i ziemi do po³owy XV wieku 
Informace  
Vydal  Stowarzyszenie Spo³eczno-Kulturalne Pojezierze 
Mìsto / rok Olsztyn - 1967
ISBN