Autoři Sławiński Tomasz 
Titul Kretkowscy w Bieżuniu (1607-1714) 
Informace w: Bieżuńskie Zeszyty Historyczne, 9/1996 
Vydal  Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu 
Město / rok Bieżuń - 1996
ISBN ISSN 1231-0212