Autoøi Chod¼ko Henryk, Bielecki Janusz 
Titul Zamek Królewski w Warszawie. Jego dzieje i wspó³czesne wnêtrza 
Informace  
Vydal  Ksi±¿ka i Wiedza 
Mìsto / rok Warszawa - 2004
ISBN 83-05-13330-3