Auto°i  
Titul Katalog Zabytkˇw Sztuki w Polsce, T.VI, Zesz.14. Wojewˇdztwo katowickie, Powiat wodzis│awski 
Informace pod red. Izabeli Rejduch-Samkowej i Jana Samka 
Vydal  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Mýsto / rok Warszawa - 1960
ISBN