Auto°i  
Titul Katalog Zabytkˇw Sztuki w Polsce, T.XI, Zesz.17. Dawne wojewˇdztwo bydgoskie, Tuchola i okolice 
Informace pod red. Tadeusza Chrzanowskiego i Mariana Korneckiego 
Vydal  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Mýsto / rok Warszawa - 1979
ISBN