Autoųi £uczyński Romuald Mariusz 
Titul Zamek ¦winków 
Informace w: Sudety, Styczeń 2003 
Vydal  ATUT 
Mģsto / rok Wroc³aw - 2003
ISBN ISSN 1641-8603