Autoři Pilch Józef. 
Titul Zabytki Architektury Dolnego Śląska 
Informace  
Vydal  Zakład Narodowy imienia Ossolińskich 
Město / rok Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - 1978
ISBN