Autoři Kaczyńska Izabela 
Titul Rycerska siedziba 
Informace w: "Spotkania z Zabytkami", 03/1995 
Vydal  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Město / rok Warszawa - 1995
ISBN ISSN 0137-222X