Autoři Kseniak Mieczysław 
Titul Park zamkowy na Podzamczu 
Informace w: Merkuriusz Łęczyński, 1988 
Vydal  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej 
Město / rok Łęczna - 1988
ISBN