Autoři Leśniewska Ewa 
Titul Zamek łęczyński w XVII wieku 
Informace w: Merkuriusz Łęczyński, 1989 
Vydal  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej 
Město / rok Łęczna - 1989
ISBN