Autoři Grajewski Ludwik 
Titul Nie istniej±cy zamek w Krasnymstawie 
Informace w: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. XXXIII (1/1988) 
Vydal  Państwowe Wydawnictwo Naukowe 
Město / rok Warszawa - 1988
ISBN ISSN 0023-5865