Auto°i Doma˝ska Hanna 
Titul Z bada˝ nad problemem przystosowania zamkˇw Pomorza Wschodniego do broni palnej w latach 1390-1520 
Informace w: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. XXII (4/1976) 
Vydal  Pa˝stwowe Wydawnictwo Naukowe 
Mýsto / rok Warszawa - 1976
ISBN