Autoųi Górska Irena 
Titul Archeologiczne badania na terenie ¶redniowiecznego zamku w Nowym Korczynie powiat Busko 
Informace w: Badania archeologiczne w okolicy Wi¶licy 
Vydal  Państwowe Wydawnictwo Naukowe 
Mģsto / rok Warszawa - 1963
ISBN